Utrecht,
19 augustus 2020

Nadat in maart duidelijk werd dat het doorgaan van de reünie in 2020 wellicht niet mogelijk was heeft de crew steeds alle berichten over het corona (covid-10) virus nauwlettend gevolgd.
Hadden wij aanvankelijk nog de stille hoop dat in november weer meer mogelijk was voor het bijeen komen van grotere groepen in onze vaste locatie, zo zijn wij helaas door de actualiteit ingehaald.
Op dit moment zien wij geen mogelijkheden om de voor 7 november geplande reünie door te laten gaan.
De verplichte afstand van 1,5 meter en alle andere voorzorgmaatregelen die getroffen moeten worden geven zoveel beperkingen dat wij enerzijds de veiligheid niet kunnen garanderen voor de deelnemers en anderzijds niet het plezier en genoegen kunnen bieden die al jaren de toon van de bijeenkomst kenmerken.

Hiermee is natuurlijk geen einde gekomen aan de mogelijkheden in de toekomst.
Uitgaande van het verder controle gaan krijgen op het virus richten we nu onze pijlen op zaterdag 6 november 2021.

Tot die tijd laten wij rond de jaarwisseling nog van ons horen en is het de bedoeling om in april 2021 de uitnodigingen te gaan versturen.
Mocht er een verandering in de plannen komen, dan zullen we dat op de site en in persoonlijke berichten laten weten.

Namens de Crew

Egbert Jan Egbers
Webmaster